medisch pedicure

  • Afgebroken nagel

    Wat is een afgebroken nagel?

    Bij een afgebroken nagel mist er een gedeelte of zelfs een groot deel van de nagel. Een teennagel kan afbreken door bijvoorbeeld het (langdurig) onder druk staan of stoten van de nagel of na een opgelopen trauma, waarbij er bijvoorbeeld een object op de teen is gevallen. Dit kan veel pijn veroorzaken en overlast geven bij het bewegen. Soms kan het nagelbed zijn aangetast waardoor er een bloeding ontstaat. Indien er sprake is van een bloeding onder de nagelplaat dan kan de nagel als gevolg hiervan loslaten of afbreken.

  • Corona: Medisch noodzakelijke voetbehandeling

    Op maandag 14 december 2020 zijn er in de Coronapersconferentie van overheidswege nieuwe regels en bepalingen aan een ieder opgelegd. Zo ook aan mijn medisch pedicurepraktijk. Inhoudelijk betekent dit dat ik alleen nog medisch noodzakelijke voetbehandelingen mag verrichten en géén cosmetische voetverzorging. De verschillen in deze tweedeling leg ik hierna uit.